Veritabanı Danışmanlığı

#Agile Yaklaşım | #DataOps Disiplini

15 yıldan fazla deneyim: MSSQL, Couchbase ve PowerShell uzmanlığı.

• • •

Yüksek hacimli veritabanı sistemlerinin yönetimi: "Health-check", performans iyileştirmeleri, "monitoring" ve veri arşivleme.

• • •

Otomasyon: Rutin operasyonların optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması için PowerShell ve Python otomasyonları.

• • •

Dağıtık veritabanı sistemlerinin tasarımı ve bakımında uzmanlık: Optimal performans ve ölçeklenebilirlik.

• • •

Çevik yaklaşım: Veritabanı yönetiminde "Agile" ve "DataOps" yaklaşımları ile yeni nesil çözümler.

• • •

Veritabanı eğitimleri: SQL Server performans ve yönetimi, Couchbase "best practices" ve yönetimi, PowerShell otomasyonları.

Veritabanı Performans Optimizasyonu

Veritabanı Otomasyonları

"Monitoring" Çözümleri

Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma Çözümleri (HADR)

Veritabanı Tasarımı ve Mimarisi

Veritabanı Eğitimleri

Veri Arşivleme

"Distributed" Veritabanı Mimarisi

Couchbase 101